4/ Chính Sách Bảo Hành

-----12 tháng bảo hành với các loại quần, áo, balo
Điều kiện bảo hành: Việc bảo hành sẽ kiểm tra các trường hợp sau: bung chỉ, bung keo, hư khoá kéo.
Trường hợp không bảo hành: Các tác động vật lý, tự nhiên hoặc lỗi do người dùng sẽ không được bảo hành như: Do vận chuyển, ma sát, thời tiết, yếu tố tự nhiên.