• Giờ mở cửa: 9:30 - 20.30
  • Chủ nhật: 9:30 - 17.00
  • 0924 02 0924 - 0919 723 823
  • 214 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp Hồ Chí Minh.

FULLFACE

demo
1.300.000đ
FF352 Rookie Infiniter Yellow
demo
1.300.000đ
FF352 Rookie Brilliant Black/white
demo
1.300.000đ
FF352 Rookie Brilliant Pink
demo
1.300.000đ
FF352 Rookie Bulky Neon
demo
1.500.000đ
FF353 Matte Black

NÓN OFFROAD (CÀO CÀO)

demo
2.500.000đ
LS2 MX436 Black/white
demo
2.300.000đ
SX1 Holeshot Red/black
demo
2.300.000đ
SX1 Holeshot Red/Yellow
demo
2.300.000đ
SX-1 Whip Geen Matter
demo
2.200.000đ
TORC OR Black

NÓN 3/4

demo
500.000đ
BullDog Bravo
demo
680.000đ
Duho Black/Green
demo
700.000đ
BullDog Cafe Racer
demo
900.000đ
Duho Italia Black
demo
900.000đ
Duho Italia White

NÓN LẬT CẰM

demo
6.200.000₫
FF399 Valiant Yellow
demo
6.200.000₫
FF399 Valiant Red/white
demo
3.700.000₫
Dova Black
demo
1.800.000đ
Yohe 950 Black